Retningslinjer ved sykdom

Når skal barnet være hjemme fra barnehagen? Vi følger retningslinjene fra folkehelseinstituttet. https://www.fhi.no/sv/barnehage/nar-ma-barnet-vare-hjemme-fra-barne/