Velkommen til Bergsvingen barnehage

Barnehagen har 3 avdelinger. 2 avdelinger med henholdsvis 16 og 19 barn i alder 2 - 6 år. Til sammen er det 3 pedagoger, 4 assistenter og 1 barn - og ungdomsarbeider på disse avdelingene. Vi har egen småbarnsavdeling med 15 barn i alder 0 - 3 år. Her er det ansatt 2 pedagoger, 1 assistent og 2 barn- og ungdomsarbeidere. Barnehagen har egen, avskjermet uteplass for de minste og separat hus for oppbevaring av barnevogner. Totalt har vi 51 plasser og 13 ansatte inkludert daglig leder.

 

Bergsvingen barnehage ble åpnet i 1991 og ligger på Kurland nord, 4 km fra Sarpsborg sentrum. Vi ligger i umiddelbar nærhet av Sarpsborgmarka som vi benytter mye. https://www.sarpsborgmarka.no/

Barnehagen eies og drives av foreldrene som et samvirke. Som foresatt har du gode muligheter for påvirkning og medvirkning.

Barnehagen er godt vedlikeholdt og har romslige og flotte inne- og utearealer med god plass til lek og aktiviteter. Lysløypa og et variert turterreng ligger tett opp til barnehagen. Turer og utforsking av naturens fenomener er derfor en naturlig del av barnehagehverdagen.

Barnehagen har 3 avdelinger med plass til 51 barn og 13 ansatte.

Bemanningen i barnehagen har vært svært stabil, noe som betyr at de fleste som jobber her har lang erfaring og har opparbeidet seg god barnehagefaglig kompetanse. På hver avdeling er det 1 - 2 utdannede pedagoger. Arbeidsgleden og gløden for barna er stor, latteren henger løst og en positiv og god atmosfære henger i veggene.

Barnehagen følger skoleåret og går fra 15. august t.o.m 14. august året etter.

Åpningstiden er fra mandag til fredag alle virkedager fra
kl. 07.00 - 17.00.