Dagsrytme

Kl. 07.00: Barnehagen åpner
Kl. 08.00: Frokost
Nordigarden og Sørigarden har felles frokost på kjøkkenet
Midtimellom spiser på avdelingen
Kl. 10.00: Ulike aktiviteter inne/ute, lek, samlinger,
Kl. 12.00: Lunsj
Kl. 13.00: Utelek
Kl. 14.30: Lett måltid med knekkebrød og frukt
Kl. 17.00: Barnehagen stenger