Nordigarden

Velkommen til Nordigarden

På Nordigarden er det 19 barn i alderen 2-6 år.
De voksne på avdelingen er:

Mona E. Thoresen, pedagogisk leder

Jon - Erik Gretland, barnehagelærer annenhver uke

Ruby Henanger, assistent

Jorun Røste, assistent

Direkte telefonnr til Nordigarden er: 904 07 864

Mailadr: nig@bergsvingen.no