Barnehagens styre

Styret i barnehagen består av 5 medlemmer. 4 foreldre valgt på årsmøtet, og 1 styremedlem valgt av de ansatte.

Styret skal lede virksomheten på en økonomisk forsvarlig måte og i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og regler, foretakets vedtekter, styreinstruks og årsmøtets vedtak.

Styret for 2023/24 består av:

Styreleder: Rigmor Andersen

Nestleder:  Smajo Saric

Styremedlem: Lene Strandvik

Styremedlem: Kjersti Haakenstad Andersen

Ansatte representant: Nina Kristiansen