Ferie

Ferie

Alle barn skal ha minst 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret, hvorav 3 uker skal være sammenhengende, fortrinnsvis om sommeren.
Barnehagen vil være stengt i ukene 28 og 29. Resten av sommeren vil det - på grunn av ferieavvikling i personalet - være noe redusert bemanning.

Foreldrene skal innen 1. mai gi melding om når barna skal ha sommerferie.