Samarbeidsutvalg 23 - 24

Barnehagens samarbeidsutvalg består av seks foreldrerepresentanter og seks ansatterepresentanter

Foreldrerepresentantene er:

Kathrine Hermansen, avdeling Sørigarden, leder

Tuva Horne Skogmann, avdeling Sørigarden, vara

Jon Emil Maugesten, avdeling Nordigarden, kasserer

Henning Røgeberg, avdeling Nordigarden, vara

Caroline Løkkevik, avdeling Midtimellom

Anja Hansen, avdeling Midtimellom, vara

Ansatterepresentantene er:

Ann-Kristin Nygaard, avdeling Midtimellom

Andrea Minge, avdeling Midtimellom, vara

Heidi Kristiansen, avdeling Sørigarden

Elisabeth Andersen, avdeling Sørigarden, vara

Jorun Røste, avdeling Nordigarden

Ruby Henanger, avdeling Nordigarden, vara