Samarbeidsutvalg 22 - 23

Barnehagens samarbeidsutvalg består av seks foreldrerepresentanter og seks ansatterepresentanter

Foreldrerepresentantene er:

Helen Bakkevik

Jim Oddvar Dahl

Kathrine Hermansen

Kjersti Haakenstad Andersen

Jon Emil Maugesten

Benedicte Løvås Tronshart

Ansatterepresentantene er:

Ann-Kristin Nygaard

Andrea Minge

Elisabeth Andersen

Heidi Kristiansen

Jorun Røste

Ruby Henanger