Samarbeidsutvalg

Barnehagens samarbeidsutvalg består av seks foreldrerepresentanter og seks ansatterepresentanter

Foreldrerepresentantene er:

Siri Linn Major

Lene Marie Revhaug

Magnus Selvaag

Helen A. Bakkevik

Lars Erik Antonsen

Christopher Haslie

Ansatterepresentantene er:

Ann-Kristin Nygaard

Andrea Minge

Elisabeth Andersen

Heidi Kristiansen

Jorun Røste

Ruby Henanger