Samarbeidsutvalg

Barnehagens samarbeidsutvalg består av seks foreldrerepresentanter og seks ansatterepresentanter

Foreldrerepresentantene er:

Siri Linn Major

Magnus Selvaag

Kjetil Lund

Michael Skogmann

Christopher Haslie

Lene Marie Revhaug

Ansatterepresentantene er:

Ann-Kristin Nygaard

Andrea Minge

Elisabeth Andersen

Heidi Kristiansen

Jorun Røste

Ruby Henanger