Samarbeidsutvalg 21 - 22

Barnehagens samarbeidsutvalg består av seks foreldrerepresentanter og seks ansatterepresentanter

Foreldrerepresentantene er:

Kjersti Haakenstad Andersen

Magnus Selvaag

Lars Petter Markussen

Michael Skogmann

Synne Arnasson Johannesen

Lene Marie Revhaug

Ansatterepresentantene er:

Ann-Kristin Nygaard

Andrea Minge

Elisabeth Andersen

Heidi Kristiansen

Jorun Røste

Ruby Henanger