Søknad på barnehageplass

For søknadsskjema trykk på linken under.

https://www.sarpsborg.com/barn-og-skole/barnehage/#heading-h2-1

Opptakskriterier:

Det er samordnet opptak for private og kommunale barnehager i Sarpsborg kommune.
Det søkes elektronisk via kommunens opptaksbase.

Søknadsfrist for hovedopptak til hvert barnehageår er 1. mars.

Utover dette har barnehagen løpende opptak i samsvar med barnehagens opptakskriterier dersom ledige plasser.

Barnehagen tilbyr kun 100 % plasser.

Det er ikke anledning til å søke om plass for ufødte barn.

Opptakskretsen er primært barn som bor i Sarpsborg kommune.

Prioritering ved opptak
Barn med nedsatt funksjonsevne eller barn det er fattet vedtak på etter lov om barnevernstjenester (Jfr.Lov om barnehager § 13), søsken til barn som allerede har plass i barnehagen, barn av ansatte, barn av tidligere medlemmer av samvirkeforetaket Bergsvingen barnehage SA og barn som ikke kommer inn under pkt. 1-4.

Ved opptak skal en strebe etter å ha en så jevn fordeling av alder og kjønn som mulig. Dersom to barn står likt, tildeles plass ved loddtrekning.

Andelsinnskudd
Bergsvingen barnehage drives som et samvirke. Alle som blir tildelt plass må innbetale et andelsinnskudd på kr. 3000,-. De blir da medlemmer av samvirket. Andelsinnskuddet tilbakebetales når plassen ikke lenger ønskes benyttet.