Barnehagesatser fra 15. august 2023

Bergsvingen barnehage følger nasjonale satser. 

Pris for 100 % plass er kr. 3000,- per måned.

Betalingen skjer forskuddsvis den 15. i hver måned via avtalegiro. Det betales for 11 måneder i året uavhengig av fravær. Det er betalingsfri i perioden 15.juli til 15. august.

Matpenger
I tillegg til barnehageavgiften betales det matpenger på kr. 350,- i måneden per barn. 

Søskenmoderasjon
Det gis tilskudd til søskenmoderasjon for yngste barn;
dvs 30 % reduksjon i prisen for barn nr. 2 , og 100 % reduksjon for barn nr. 3.

Andelsinnskudd
Alle som blir tildelt plass betaler et andelsinnskudd på kr 3.000,- . Beløpet tilbakebetales når plassen ikke lenger ønskes benyttet.