Bringing og henting

Bringing og henting av barn

Den som leverer barnet om morgenen bistår barnet med avkledning av sko og yttertøy i garderoben og følger det inn på avdelingen. Personalet tilstreber å møte barn og foreldre i garderoben om morgenen.
Under frokosten sitter barna fra Nordigarden og Sørigarden på kjøkkenet og spiser, så da følges barnet dit.

Dersom barnet kommer senere, eller skal være borte fra barnehagen, vil personalet gjerne ha melding om dette. Av hensyn til barnets sikkerhet, må foreldrene forsikre seg om at personalet har registrert at barnet er kommet eller blitt hentet. Hvis andre enn foreldrene skal hente barnet, må dette gis beskjed om.