Planleggingsdager

Følgende dager er satt av til planlegging i 2023/2024

15.08.23

16.08.23

17.11.23

02.01.24

10.05.24