Planleggingsdager

Følgende dager er satt av til planlegging i 2022/2023

15.08.22

16.08.22

16.11.22

02.01.23

19.05.23