Planleggingsdager

Følgende dager er satt av til planlegging i 2024/2025

15.08.24

16.08.24

15.11.24

02.01.25

30.05.25