Planleggingsdager

Følgende dager er satt av til planlegging i 2020/2021

17.08.20

18.08.20

13.11.20

04.01.21

14.05.21