Dugnadsplikt

Dugnadsplikt

Foreldrene plikter å utføre dugnadsarbeid, enten ved å delta på
2 fellesdugnader eller ved å avtale andre arbeidsoppgaver med styrer.
Foreldrene skal registrere utført dugnadsarbeid i dugnadsboken.

Dugnadsplikten følger barnehageåret. Forleldre som ikke utfører dugnadsplikten, må innbetale kr 500,- per dugnad innen utgangen av barnehageåret til:

Bergsvingen barnehage
Postboks 287
1702 SARPSBORG
Bankkonto: 1090 21 17747

Styret kan frita foreldre fra dugnadsplikten.