Retningslinjer ved sykdom

Når skal barnet være hjemme fra barnehagen? Vi følger retningslinjene fra folkehelseinstituttet. https://www.fhi.no/sv/barnehage/nar-ma-barnet-vare-hjemme-fra-barne/

Som hovedregel gjelder anbefalingene fra folkehelseinstituttet.

I tillegg vil vi i Bergsvingen barnehage legge vekt på at det er barnets almenntilstand som avgjør hvorvidt det bør være hjemme eller ikke. Dette skal - i følge anbefalingene - baseres på foreldrenes skjønn. Men vi opplever innimellom at foreldrenes skjønn avviker fra personalets. Dette er nok fordi personalet har mer erfaring med barn i gruppe.

Uansett er det slik at når personalet sier at barnet må være hjemme, er det slik. Vi har ansvaret for 52 barn. Vi har også ansvaret for barn med spesielle behov, og som har dårligere immunforsvar enn andre. Derfor er vi svært opptatt av at det ved omgangssyke skal gå minst 48 timer fra siste oppkast til barnet kommer i barnehagen.

Ved spørsmål, kontakt pedagogisk leder på avdelingen.