Barnehagens styre

Styret i barnehagen består av 5 medlemmer. 4 foreldre valgt på årsmøtet, og 1 styremedlem valgt av de ansatte.

Styret skal lede virksomheten på en økonomisk forsvarlig måte og i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og regler, foretakets vedtekter, styreinstruks og årsmøtets vedtak.

Styret for 2018/19 består av:

Styreleder: Lars Erik Antonsen

Nestleder:  Marianne Skjold Heines

Styremedlem: Audun Byom Olsen

Styremedlem: Kristian Witnes

Ansatte representant: Susan Myrdahl Wehler