Velkommen til Bergsvingen barnehage

Barnehagen har 3 avdelinger. 2 avdelinger med 19 barn i alder 2 - 6 år. Til sammen er det 3 pedagoger og 5 assistenter på disse avdelingene. Vi har egen småbarnsavdeling med 14 barn i alder 0 - 3 år. Her er det ansatt 2 pedagoger og 2 assistenter. Barnehagen har egen, avskjermet uteplass for de minste og separat hus for oppbevaring av barnevogner. Totalt har vi 52 plasser og 15 ansatte inkludert daglig leder og renholder.

Velkommen til Bergsvingen Barnehage

Bergsvingen barnehage ble åpnet i 1991 og ligger på Kurland nord, 4 km fra Sarpsborg sentrum. Barnehagen eies og drives av foreldrene som et samvirke. Som foresatt har du gode muligheter for påvirkning og medvirkning.

Barnehagen er godt vedlikeholdt og har romslige og flotte inne- og utearealer med god plass til lek og aktiviteter. Lysløypa og et variert turterreng ligger tett opp til barnehagen. Turer og utforsking av naturens fenomener er derfor en naturlig del av barnehagehverdagen.

Barnehagen har 3 avdelinger med plass til 52 barn og 14 ansatte.

Bemanningen i barnehagen har vært svært stabil, noe som betyr at de fleste som jobber her har lang erfaring og har opparbeidet seg god barnehagefaglig kompetanse. På hver avdeling er det 1 - 2 utdannede pedagoger. Arbeidsgleden og gløden for barna er stor, latteren henger løst og en positiv og god atmosfære henger i veggene.

Det er ansatt egen styrer til å ta seg av den daglige driften, og barnehagen har kjøkkenassistent og renholder i tillegg til avdelingspersonalet.

Barnehagen følger skoleåret og går fra 15. august t.o.m 14. august året etter.

Åpningstiden er fra mandag til fredag alle virkedager fra
kl. 07.00 - 17.00.