Samarbeidsutvalg

Barnehagens samarbeidsutvalg består av seks foreldrerepresentanter og seks ansatterepresentanter

Foreldrerepresentantene er:

Elin Riise Martinsen

Thale Jakstad Glomsrød

Tine Marie Olsen

Annette Blomberg

Elisabeth Undrum

Kristine Rostad

Ansatterepresentantene er:

Grete Skjeltorp

Ann Kristin Nygaard

Jorun Røste

Ruby Henanger

Elisabeth Andersen

Heidi Kristiansen