Planleggingsdager

Følgende dager er satt av til planlegging i 2018/2019

15.08.2018

12.11.2018

02.01.2019

21.03.2019

31.05.2019