Planleggingsdager

Følgende dager er satt av til planlegging i 2019/2020

15.08.2019

15.11.2019

02.01. og 03.01. 2020

22.05.2020