Barnehagesatser fra 15. august 2018

Bergsvingen barnehage følger nasjonale satser. 

Pris for 100 % plass er kr. 2.910,- per måned.

Betalingen skjer forskuddsvis den 15. i hver måned via avtalegiro. Det betales for 11 måneder i året uavhengig av fravær. Det er betalingsfri i perioden 15.juli til 15. august.

Matpenger
I tillegg til barnehageavgiften betales det matpenger på kr. 250,- i måneden per barn med full plass. For redusert plass, reguleres satsen ned i forhold til plass størrelse.

Søskenmoderasjon
Det gis tilskudd til søskenmoderasjon for yngste barn;
dvs 30 % reduksjon i prisen for barn nr. 2 , og 50 % reduksjon for barn nr. 3.

Andelsinnskudd
Alle som blir tildelt plass betaler et andelsinnskudd på kr 3.000,- . Beløpet tilbakebetales når plassen ikke lenger ønskes benyttet.