Gratis webinar om barns seksuelle helse

Barnehagestiftelsen Kanvas har fått tildelt midler fra Helsedirektoratet til å gjennomføre webinar med fokus på barns seksuelle helse.

Hensikten med webinaret er å gjøre foreldre trygge på å snakke med barn om seksualitet og seksuell helse, og derigjennom forebygge overgrep mot barn.

Har barn seksuelle følelser? Hvordan skal vi møte og veilede barn i deres utforskende lek når den oppstår i barnehagen eller hjemme uten å påføre dem skam og tabuer?

Hvilke forpliktelser har barnehagene gjennom rammeplanen, Helsedirektoratet og WHO og FN`s Barnekonvensjon?

Det er fortsatt mulig å melde seg på til webinaret som arrangeres den 20. oktober.

Ytterligere informasjon om webinaret for foreldre/foresatte finner du på våre nettsider