Foreldremøter høsten 2018

Det vil bli avholdt foreldremøter avdelingsvis. Her vil det komme viktig informasjon fra daglig leder og de ansatte på avdelingen.